Biography


Ton Sondag (1961) grew up in Vlissingen, the Netherlands, as the adopted son of a maritime pilot. Since he was a child, he has been fascinated by the ocean, ships, and nature in and around the water.

When he was aged 15, he left for South-Africa to sail. After many detours, his camera has become his main tool to translate his feelings. Recently, he found peace within himself to focus on that which he loves to do most in a professional manner: creating images that show existing, but still elusive or subconscious stories through photography.

Ton Sondag’s life has been eventful. When looking at his photos, it becomes clear that experiences have touched him and formed his worldview; frozen images, often in black and white, with a sometimes sad, sometimes lonely tone, but they always invite the viewer to become engrossed with them.

Reoccurring themes are the ocean, the rawness of nature, and the beauty of imperfection. Furthermore, during the past years, he has started to focus more and more on photographing people and portrait photography.

These images are also striking due to their rawness and uncovered but instead clearly present imperfection. The focus lies on humanity in its purest, and therefore its most beautiful form.

In 2015 Ton Sondag started a photoproject Adopted about the influence of adoption in the lives of all involved.

Biografie


Ton Sondag (1961), groeide op in Vlissingen, als geadopteerde zoon van een zeeloods. Al van kinds af aan heeft hij een fascinatie voor de zee, schepen en de natuur in en om het water. Op zijn 15e jaar vertrok hij naar Zuid afrika om te gaan varen. Na vele omzwervingen is de camera steeds meer de tool geworden waarmee hij zijn gevoel vertaalt.

In de afgelopen periode heeft hij de rust gevonden om beroepsmatig richting te geven aan dat wat hij het liefste doet: het via de fotografie creeren van beelden waarmee bestaande maar nog ongrijpbare-, of in het onderbewuste aanwezige verhalen aan de oppervlakte kunnen worden gebracht.

Het leven van Ton Sondag is bewogen geweest. Dat zijn ervaringen hem hebben beroerd en zijn visie op de wereld waarin hij leeft, hebben gekleurd, is zichtbaar in de foto’s die hij maakt; verstilde beelden, vaak in zwart-wit, met een soms droeve, soms eenzame toonzetting, maar altijd zijn de beelden een wereld om in op te gaan. Terugkerende thema’s zijn de zee, de rauwheid van de natuur, de schoonheid van het onvolmaakte. In de afgelopen jaren is hij zich tevens meer gaan toeleggen op het fotograferen van mensen, op portretfotografie. Ook deze beelden raken door de rauwheid en de niet toegedekte, maar juist openlijk aanwezige imperfectie. Deze maken het pure en daarmee het mooie in de mens zichtbaar.

In 2015 is hij een fotoproject gestart genaamd Adopted. Over de invloed van adoptie in het leven van alle betrokkenen waaronder geadopteerde, adoptieouders en biologische ouders.